Cam đắng

Cây cam đắng và tác dụng chữa bệnh

Cam đắng có tên khoa học là Citrus aurantium, thuộc họ cam quýt Rutaceae có nguồn gốc từ Đông Nam Á, Đông Phi. Cây cam đắng được người Trung Hoa sử dụng hàng nghìn năm trước với tên gọi là