Chè đắng cao bằng

Dùng chè đắng hàng ngày thay cho nước uống có được không?

Trước hết, nếu để ý, các bạn có thể nhận thấy ngay: Khoảng chục năm gần đây, khi mức sống vật chất ở nước ta đã nâng cao hơn, người dân có điều kiện để quan tâm nhiều hơn đến

Chè đắng trị cao huyết áp

Chè đắng là loại cây mọc hoang khắp các vùng rừng núi và đồng bằng trung du nước ta. Người ta thu hoạch các bộ phận của cây chè đắng như lá, vỏ cây làm thuốc trị nhiều bệnh. Chè

Chè đắng và tác dụng chữa bệnh

Cây chè đắng được trồng nhiều ở Việt Nam và miền nam Trung Quốc. Ở Việt Nam chè đắng được trồng ở Cao Bằng. Ở Trung Quốc, chè đắng được trồng nhiều nhất ở Quảng Tây. Về phần loại thực